Hoe komt de beoordeling tot stand?

Wanneer je locatie is bezocht door iemand met autisme, kan hij of zij een reviewformulier invullen via deze website. Achter veel vragen zit een waarde-oordeel in het antwoord. Het is soms fijn om te weten hoe dit dan aan de achterkant eruit ziet, zeker voor locaties, zodat aan de voorkant wellicht het al autisme-vriendelijker gemaakt kan worden. Via deze pagina een toelichting op de formule.

Criteria

Iemand met autisme heeft verschillende triggers of prikkels waar hij of zij gevoelig voor kan zijn. Samen met verschillende mensen met autisme is dan ook de vragenlijst ontwikkeld en blijft deze ook in ontwikkeling. Er zijn in de basis de volgende criteria verwerkt die meegenomen worden in het waarde oordeel:

  • Voorbereiding: Iemand met autisme zal niet snel op de bonnefooi ergens naar toe gaan, dus is er bij het contact voorafgaand aan het bezoek contact geweest en zo ja: in hoeverre waren de antwoorden die voorafgaand gegeven werden ook helpend?
  • Bekendheid met zaken die autisme aantonen, bijvoorbeeld de autipas of Hidden Disabilities Sunflower
  • Gezien worden: zowel bij binnenkomst als het verlaten van de locatie. Ook mensen met autisme worden graag gezien in de maatschappij.
  • Geluidsprikkels: welke zijn aanwezig en in welke mate. En hoever moest iemand gaan om zichzelf daartegen te beschermen?
  • Lichtprikkels: welke zijn aanwezig en in welke mate. En hoever moest iemand gaan om zichzelf daartegen te beschermen?
  • Geurprikkels: welke zijn aanwezig en in welke mate. En hoever moest iemand gaan om zichzelf daartegen te beschermen?
  • Welke faciliteiten er wel of niet zijn voor mensen met autisme
  • Of iemand met autisme uiteindelijk overprikkeling heeft ervaren (of niet) en in welke mate

Puntenrange

Uiteindelijk is er een puntenscore die volgt op de meerkeuzevragen uit het formulier. In de waardering achter de antwoorden zitten waarden die zowel punten eraf halen als punten erbij op doen. Uiteindelijk is het de kunst voor locaties om zo min mogelijk punten te halen voor de beste score. De puntenrange voor de antwoorden lopen van -3 tot en met 62 punten.

Punten in verhouding tot het oordeel

Er kunnen uiteindelijk één van de drie kleuren of waarde oordeel achter de punten vandaan komen.

De score tot ASS Goed! is de beste score die uit de review kan komen. Groen wil zeggen dat er voor iemand met autisme geen tot minimale kans is tot overprikkeling of zelf dat er een mogelijkheid bestaat dat bij bezoek van de locatie je van een situatie van overprikkeling naar een neutrale gemoedstoestand gaat. Niet iedereen met autisme gedijt het beste op locaties die volledig prikkelarm zijn, zij kunnen dan ook beter voor een locatie kiezen die oranje scoort.

Om de groene score te behalen mag een locatie niet meer dan 10 punten behalen in het review formulier.

Bij een oranje locatie bestaat er een kans dat iemand licht tot matig overprikkeld raakt. Het mag niet tot een mate van overprikkeling leiden waardoor je niet langer kunt functioneren of bijvoorbeeld eerst zou moeten bijkomen voor je je reis naar huis vervolgt. Er mogen spanningen zijn en prikkels, maar centraal staat hierin dat je activiteiten kan blijven ondernemen zonder de mate van overprikkeling te ervaren. Veruit de Meeste locaties zullen een Oké score behalen verwacht ik. En dat is ook niet erg wanneer iemand met autisme ook oké in zijn vel zit. Wanneer je beter gedijt op een locatie die helemaal prikkelarm is, kun je beter voor een groene locatie kiezen.

Om de oranje score te behalen, moet de locatie minimaal 11 punten behalen en maximaal 35 punten.

Bij rood is de locatie in feite een afrader. Als de score rood is, dan zijn er zoveel risico’s op overprikkeling, dat iemand met autisme of overprikkeld is geraakt op de locatie, of zo overprikkeld, maar dat als de activiteit doorgezet zou worden, je over het randje gaat. Als je uiteindelijk een shutdown of meltdown hebt bereikt op de locatie, is het per definitie een rode locatie te noemen. Het kan ook zijn dat er dan al zoveel criteria een hogere score heeft gehad, dat er voor iemand met autisme al een zeer hoog risico is is op overpikkeling.

Om de rode score te behalen, moet uit het reviewformulier een minimale score komen van 36 punten en hoger.

Menselijke maat

De scores komen natuurlijk zeer rationeel over. Dus daarnaast is er een mogelijkheid dat iemand met autisme in het formulier kan aangeven of zij het eens zijn met de score zoals het formulier voorstelt. Zo kan er uiteindelijk een betere of juist slechtere score worden toebedeeld aan een locatie. Tevens word dit stukje informatie gebruikt om de waardering van de antwoorden in de loop van de tijd bij te schaven.

Voorbeelden van de menselijke maat:

Iemand overnacht in een hotel. Deze persoon ervaart zoveel geluidsprikkels, dat hij of zij ’s nachts niet slaapt en daardoor niet heeft kunnen ontprikkelen. Volgens de scorelijst scoort het hotel dan alleen op de geluidsprikkels, waardoor de locatie in theorie nog een groene locatie is. Echter doordat iemand niet heeft kunnen slapen, is het praktische effect dat het een rode locatie is. Dit kan de persoon dan aangeven in het reviewformulier.

Andersom kan natuurlijk ook: dat het reviewformulier aangeeft dat de locatie Oké of overprikkeld scoort, terwijl iemand op de locatie zoiets had van; nee, daar is helemaal nog geen sprake van. In zulke gevallen kan iemand via een vraag aangeven dat de score hoger had moeten zijn.

Hoor en wederhoor

De meeste locaties krijgen een e-mail van mij of van degene die de review heeft geschreven met de mededeling dat er een review is geschreven over hun locatie en dat als zij dit willen, een reactie erbij mogen plaatsen. Zo mogen locaties altijd schriftelijk hun feedback kwijt om zo het hoor- en wederhoor zoveel mogelijk te waarborgen. Sommige locaties maken hier gebruik van, andere locaties niet. Indien er een locatie gebruik van heeft gemaakt, word dit vermeld middels een citaat.